Святлана Вяль

Святлана Вяль каталог 2022

 

Святлана Вяль, член Грамадскага аб'яднання "Беларускi Саюз майстроу народнай творчасцi", займаецца мастацтвам выцiнанкi з 1996 года. Першая персанальная выстава адбылася у 1998 годзе у мастацкiм салоне "БелАрт" у Брэсце. 2001 год: Персанальная выстава у Равенсбургу (Германiя). 2004 год: 1 Абласная выстаука выцiнанкi; 1 Абласны майстар-клас па выцiнанцы. 2005 год: 11 Абласны майстар-клас па выцiнанцы; Дыплом лаурэата II Нацыянальнай выставы народнага мастацтва "Жывыя крынiцы"; Рэспублiканская выстава "Папяровы сусвет"; Абласная выстаука народнай творчасцi "Фарбы зямлi палескай"; Галоуны прыз I Мiжнароднай выстаукi "Настаунiк-вучань" у намiнацыi ДПМ-выцiнанка (Брэст); публiкацыя у зборнiку "Таленты зямлi Берасцейскай." (ДзУК Брэсцкi АГКU). 2006: Ганаровая грамата I Выстаукi творау членау Брэ­сцкага абласнога аддзялення Беларускага Саюза майстроу народнай творчасцi "У пошуках спрадвечнага"; Ганаровая грамата за 111 Абласны майстар-клас па выцiнанцы. 2008 год: Ся­мейная выстава "50+50". 2009: Выстаука выцiнанкi (Брэст+Луцк) у дзiцячай мастацкай школе горада Брэста; Галоуны прыз V Мiжнароднай выставы "Настаунiк-вучань" у намiнацыi ДПМ- выцiнанка (г. Брэст). 2010 год: Абласная выстава выцiнанкi "Велiкодны вернiсаж".
2012: Выстаука выцiнанкi у дзiцячай школе выяуленчых мастацтвау Брэста; выцiнанкi Святланы Вяль знаходзяцца у пастаянна дзейнiчаючай выставачнай экспазiцыi гатэля 'Эрмiтаж" (Брэст). 2021 год: удзел у выставачным праекце Нацыянальнай бiблiятэкi Беларусi "Сiмвалы жыцця"
(Мiнск). 2022 год: Персанальная выстаука "Вьщiнанкi Святланы Вяль" у музеi "Выратаваныя мастацкiя каштоунасцi" (Брэст); удзел у Нацыянальнай выставе народнага мастацтва "Жывыя крынiцы" у Нацыянальнай бiблiятэцы Беларусi (Мiнск).